Sunday, September 9, 2007

IDGHAM DUA HURUF MUTAQARIBAIN DAN MUTAJANISAIN DALAM SATU KALIMAH DAN DUA KALIMAH.


 1. Riwayat susi apabila berkumpul 2 huruf yang berdekatan makhraj yang keduanya berbaris dalam satu kalimah,maka diidqamkan huruf qaf kedalam huruf kaf dengan dua syarat
  i.Apabila huruf sebelum huruf qaf berbaris.

ii.Apabila huruf selepas kaf huruf mim jama.

(خلقكم – يرزقكم – واثقكم)


-susi mengidghamkan qaf kedalam kaf dengan idgham yang sempurna seperti kaf yang bersyaddah.
-tidak jelas sifat tebal qaf.
-apabila tidak jelas salah satu syarat tersebut maka diizharkan bagi tiap-tiap qura:

 • Terjadi pada sebelum qaf yang sukun(- فوقكم ميثاقكم )

 • Terjadi pada selepas kaf tanpa mim jama (خلقك - يرزقكم)

2.Susi menambahkan dengan 2 wajah:
izhar dan idgham pada lafaz(عس ربه ان طلقكن)
-izhar tidak ada mim jama selepas kaf
-idgham mempunyai nun niswah bersyaddah selepas kaf.


3. Apabila datang dua huruf yang berdekatan atau sama jenis pada dua kalimah maka susi mengidqamkan yang pertama.Apabila mempunyai satu huruf daripada 16 huruf yang berikut:
(-syin – lam – ta – nun – ba – ra – dal – dhad – tha – kaf – zal – ha – sin – mim –qaf - jim)
4.Ditegah daripada membaca idqam mutaqaribain dan mutajanisain pada 4 keadaan

 • Huruf awal tanwin(رجل رشيد)


 • Huruf awal ta muqadab(خلقت طينا)


 • Huruf awal sukun(ولم يؤت سعة من المال)


 • Huruf awal bersyaddah(أشدذكرا )-Qura membaca ayat diatas dengan wajib izhar


5.Susi mengidghamkan ha kedalam ain
pada surah ali-imran(فمن زحزح عن النار)

kecuali pada kalimah (فلجناح عليكم ( dibaca dengan idzhar)


ii.Pada kaaf dan qaaf
Mengidghamkan qaf ke dalam kaf (وخلق كل شئ)Mengidghamkan kaf ke dalam qaf (لك قصورا)6. Susi mengidqamkan jim kedalam 2 huruf :

 • Pada ta (ذي المعارج تعرج )

 • Pada syin(أخرجسطئه)

7. Susi mengidqamkan syin kedalam sin(اذا لأبتغواالى ذالعرش سبيلأ) dan mengidqamkan dhad kedalam syin(ببعض سأنهم) dan mengidqamkan sin pada 2 huruf:
§ Pada zai(واذاالنفوس زوجت)
§ Pada syin( واشتعل الرس)8. Susi mengidghamkan dal kedalam 10 huruf iaitu:

-susi tidak mengidghamkan dal yang berbaris sebelum huruf sukun(وءاتينا دوؤد زبورا)

9.Susi mengidghamkan ta pada 10 huruf yang diidqamkan padanya huruf dal melaikan huruf ta dengan menggantikan huruf tho.Ini kerana huruf ta kedalam ta dalam bab mutamasilain:

 • -susi menambahkan cara bacaan izhar dan idgham pada 4 tempat:
  © (وأقيمواالصوة وءاتواالزكوة ثم توليتم) surah al-baqarah.
  © ( مثل الذين حملواالتورئة ثم لم يحملوها) surah al-jumaat.
  © (وءات ذالقربئ حقه) surah al-isra, (( فئات ذالقربى حقه surah al-rum.
  © (ولتأت طائفة أخرى) surah al-nisa.
  11. Susi mengidghamkan tha kedalam 5 huruf iaitu:  - susi mengidghamkan zal kedalam 2 huruf:
  · Sin(فااتخذ سبيله)
  · Shod(مااتخذ صحبة)

  12. Susi mengidqamkan ra kedalam lam(قال أنماأنارسول ربك)
  –susi menghalang daripada membaca idqam lam kedalam ra dan ra kedalam lam apabila kedua-duanya berbaris selepas sukun:( فعصوا رسول ربهم )
  (وافعلوا الخير لعلكم تفلحون).
  -melainkan lam pada lafaz
(وأذ قال ربك)(قال رجلان)

maka lam diidghamkan pada yang berbars sebelum sukun.
-Susi juga mengidghamkan nun ke dalam lam dan ra dengan syarat apabila datang nun selepas huruf berbaris:

(فلما تبين له )(تأّذب ربك)
-Ditegah membaca idgham pada nun apabila datang sebelumnya huruf sukun

(يخافون ربهم)
-Melainkan nun pada lafaz (نحن)maka perlu diighamkan kedalam lam selepas sukun

(ونحن له مسلمون)


13 .Susi mengidghamkan ba pada يعذب))ke dalam mim (من يشاء) melainkan dalam surah al-baqarah,ini kerana ba sukun tergolong dalam bab idgham shoqir.Terdapat lima tempat pembacaan (بعذب من يشاء)
· ويعذب من يشاء ayat 129 surah ali imran
· ويعذب من يشاء ayat 18 surah almaidah
· ويعذب من يشاء ويغفرلمن يشاء ayat 40 surah al maidah
· ويعذب من يشاء ويرحم من يشاء ayat 21 surah al an kabut
· ويعذب من يشاء ayt ke 14 surah al fath

-susi tidak mengidghamkan ba ke dalam mim pada surah al baqarah melainkan pada lafaz ((يعذب من نيشاء

14. Harus membaca ar rum iaitu sebut sedikit apabila dhomah dan sukun dan pada pembacaan al ishmam apabila dhomah melainkan dengan 4 cara iaitu


Ahli ada’ membaca fa kedalam fa pada تعرف في وحوههم

15. Apabila mengidghamkan huruf sukun padanya iaitu :

Mazhab Al mutakhaddimin –iaitu memasukkan ayat bersungguh-sungguh.
Mazhab Al mutaakhirin-cara pembacaan yang laju((خذالعفووأمر ))

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

Home | Huffaz Team | Tahfizqiraat407
Copyright © 2007 Qiraat Asy-Syatibiyyah. All rights reserved.