Sunday, October 28, 2007

 • BAB HUKUM NUN SAKINAH DAN TANWIN

  1. # Bersepakat qura’ yang 7 mengidhamkan tanwin dan nun sakinah dan tanwin tanpa dengung pada laam dan ra’.
  Ø هدي للمتقيف
  Ø ولكن لا يعلمون
  Ø عفور رحيم
  Ø من رزق ربكم

  2. # Bersepakat qura’ 7 mengidghamkan nun sakinah dan tanwin pada huruf a’,nun,dan wau serta dengung seperti:
  Ø من يعمل
  Ø وجوه يو مئذ
  Ø من نعمة
  Ø يو مئذ نا درة
  Ø من مال الله

  #khilaf oleh Kholaf dan Hamzah mengidghamkan nun sakinah dan tanwin tanpa dengung pada wau dan ya.

  #Syarat idgham nun sakinah:
  Ø Di akhir kalimah
  Ø Huruf idgham di awal kalimah kedua.

  #Wajib izhar apabila berhimpun dalam satu kalimah seperti
  Ø دنيا
  Ø بنيان
  Ø قنوان
  Ø صنوان
  -dinamakan izhar mutlak.

  3.#Diizharkan nun sakinah apabila berhimpun nun sakinah bersama wau @ya’ dalam satu kalimah dua huruf yang sama.

  4.bersepakat qura’ 7 mengizharkan nun sakinah dan tanwin ketika bertemu kedua-duanya daripada huruf halqi yang iaitu:
  Ø Hamzah
  Ø Ha’
  Ø Ha
  Ø Ain
  Ø Kha
  Ø Ghain

  5. Bersepakat qura’ 7 menukarkan nun sakinah dan tanwin kepada mim ketika bertemu ba’ serta menjaga ghunnah dan ikhfa’.
  Ø انبؤني
  Ø من بيت ايديهم

  #Yang sahih pada menyebut iqlab membuka sedikit diantara 2 bibir mulut pada ikhfa’ syafawi dalam mim sakinah bertemu ba’.

  Ø اليهم بهدية

  #Bersepakat qura’ yang 7 mengikfa’kan nun sakinah dan tanwin serta menjaga ghunnah ketika bertemu kedua-duanya daripada baki huruf hijaiyah dan jumlahnya lima belas.

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

Home | Huffaz Team | Tahfizqiraat407
Copyright © 2007 Qiraat Asy-Syatibiyyah. All rights reserved.