Sunday, October 28, 2007

Bab mazhab kisaie pada imalah ha'ta'nis ketika waqaf


 • BAB MAZHAB KISAIE PADA IMALAH HA’ TA’NIS KETIKA WAQAF  Kisaie mempunyai 2 mazhab pada imalah ha’ ta’nis ketika waqaf;

  Mazhab tafsili
  Mazhab ijmali


  Mazhab Tafsili

  Diimalahkan semua ha’ ta’nis apabila didahulukan dengan 15 huruf berikut;

  فبثت زينب لذود شمس

  Contoh;

  في الارض خليفة

  Kisaie mengimalahkan ha’ ta’nis ketika waqaf apabila bertemu dengan salah satu huruf daripada lafaz (1234) dengan syarat berikut;

  Ø Apabila sebelumnya terdapat salah satu huruf daripada lafaz (1234) dan sebelumnya terdapat huruf berbaris di bawah.Contoh;

  الملائكة


  Ø Apabila sebelumnya terdapat salah satu huruf daripada lafaz (1234) dan sebelumnya terdapat huruf ya’ yang sukun.Contoh;

  كهيئة

  Ø Apabila sebelumnya terdapat salah satu huruf daripada lafaz (1234) dan sebelumnya terdapat huruf yang sukun dan sebelum huruf sukun tersebut terdapat huruf yang berbaris di bawah.Contoh;


  وجهة

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

Home | Huffaz Team | Tahfizqiraat407
Copyright © 2007 Qiraat Asy-Syatibiyyah. All rights reserved.