Sunday, October 28, 2007

 • Bab Ta’ Ta’nis


  © Huruf yang diidgamkan dan diidzharkan ketika bertemu ta’ta’nis 6 huruf iaitu:
  · س
  · ث
  · ص
  · ز
  · ظ
  · ج


  © Mazhab qura’ pada ta’ta’nis


  Imam Qura’
  Bacaan ta’ta’nis
  1.Ibnu khasir,a’sim dan qolun
  -M’idzharkan ketika bertemu 6 huruf t’sebut

 • 2.Warsh
  -m’idghamkan pada ظ sahaja
  -m’idzharkan ketika baki huruf

 • 3.Ibnu Amir
  -m’izharkan ketika س,ج, dan ز
  -m’idghamkn pada baki huruf
  -Hisyam m’idzharkan pada
  سورة الحج) )لهدمت صوامع
  -Ibnu Zakuan membaca dua wajah
  Ø Idzhar
  Ø Idgham
  =yang sohih idahar sahaja

 • 4.Baki qura’ iaitu:
  Abu Amru,Hamzah dan Kisai
  -m’idghamkan ke dalam 6 huruf tersebut


0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

Home | Huffaz Team | Tahfizqiraat407
Copyright © 2007 Qiraat Asy-Syatibiyyah. All rights reserved.