Sunday, October 28, 2007

 • Bab Ta’ Ta’nis


  © Huruf yang diidgamkan dan diidzharkan ketika bertemu ta’ta’nis 6 huruf iaitu:
  · س
  · ث
  · ص
  · ز
  · ظ
  · ج


  © Mazhab qura’ pada ta’ta’nis


  Imam Qura’
  Bacaan ta’ta’nis
  1.Ibnu khasir,a’sim dan qolun
  -M’idzharkan ketika bertemu 6 huruf t’sebut

 • 2.Warsh
  -m’idghamkan pada ظ sahaja
  -m’idzharkan ketika baki huruf

 • 3.Ibnu Amir
  -m’izharkan ketika س,ج, dan ز
  -m’idghamkn pada baki huruf
  -Hisyam m’idzharkan pada
  سورة الحج) )لهدمت صوامع
  -Ibnu Zakuan membaca dua wajah
  Ø Idzhar
  Ø Idgham
  =yang sohih idahar sahaja

 • 4.Baki qura’ iaitu:
  Abu Amru,Hamzah dan Kisai
  -m’idghamkan ke dalam 6 huruf tersebut


 • BAB MAZHAB QURRA’ PADA HURUF RA’
  Warsh menipiskan bacaan ra’ yang berbaris di atas dan berbaris di hadapan dengan 3 syarat berikut;

  þ Sebelum huruf ra’ terdapat huruf ya’ yang sukun.Contoh;

  ود كثير


  þ Sebelum huruf ra’ terdapat huruf yang berbaris di bawah yang bersambung dalam satu kalimah.Contoh;

  سراجا

  þ Sebelum huruf ra’ terdapat huruf sukun yang bukan daripada huruf isti’la’.Contoh;

  اجرامي

  Warsh baca tebal pada nama-nama a’jami (1234).Contoh;

  عمران

  Warsh baca tebal pada kalimah yang berulang huruf ra’.Contoh;

  ضرارا

  Warsh baca dengan khilaf pada kalimah-kalimah berikut;

  امرا- ذكرا- سترا

Bab mazhab kisaie pada imalah ha'ta'nis ketika waqaf


 • BAB MAZHAB KISAIE PADA IMALAH HA’ TA’NIS KETIKA WAQAF  Kisaie mempunyai 2 mazhab pada imalah ha’ ta’nis ketika waqaf;

  Mazhab tafsili
  Mazhab ijmali


  Mazhab Tafsili

  Diimalahkan semua ha’ ta’nis apabila didahulukan dengan 15 huruf berikut;

  فبثت زينب لذود شمس

  Contoh;

  في الارض خليفة

  Kisaie mengimalahkan ha’ ta’nis ketika waqaf apabila bertemu dengan salah satu huruf daripada lafaz (1234) dengan syarat berikut;

  Ø Apabila sebelumnya terdapat salah satu huruf daripada lafaz (1234) dan sebelumnya terdapat huruf berbaris di bawah.Contoh;

  الملائكة


  Ø Apabila sebelumnya terdapat salah satu huruf daripada lafaz (1234) dan sebelumnya terdapat huruf ya’ yang sukun.Contoh;

  كهيئة

  Ø Apabila sebelumnya terdapat salah satu huruf daripada lafaz (1234) dan sebelumnya terdapat huruf yang sukun dan sebelum huruf sukun tersebut terdapat huruf yang berbaris di bawah.Contoh;


  وجهة

Bab mazhab kisaie pada imalah ha'ta'nis ketika waqaf


 • BAB MAZHAB KISAIE PADA IMALAH HA’ TA’NIS KETIKA WAQAF  Kisaie mempunyai 2 mazhab pada imalah ha’ ta’nis ketika waqaf;

  Mazhab tafsili
  Mazhab ijmali


  Mazhab Tafsili

  Diimalahkan semua ha’ ta’nis apabila didahulukan dengan 15 huruf berikut;

  فبثت زينب لذود شمس

  Contoh;

  في الارض خليفة

  Kisaie mengimalahkan ha’ ta’nis ketika waqaf apabila bertemu dengan salah satu huruf daripada lafaz (1234) dengan syarat berikut;

  Ø Apabila sebelumnya terdapat salah satu huruf daripada lafaz (1234) dan sebelumnya terdapat huruf berbaris di bawah.Contoh;

  الملائكة


  Ø Apabila sebelumnya terdapat salah satu huruf daripada lafaz (1234) dan sebelumnya terdapat huruf ya’ yang sukun.Contoh;

  كهيئة

  Ø Apabila sebelumnya terdapat salah satu huruf daripada lafaz (1234) dan sebelumnya terdapat huruf yang sukun dan sebelum huruf sukun tersebut terdapat huruf yang berbaris di bawah.Contoh;


  وجهة

Bab laam

 • BAB LAAM هلDAN بل

  v Khilaf qura’ pada laamهل danبل ketika bertemu 8 huruf hijaiyah iaitu :
  i) ﺖ
  ii) ﺙ
  iii) ﻈ
  iv) ﺰ
  v) ﺱ
  vi) ﻦ
  vii) ﻂ
  viii) ﺾ

  v Terbahagi 8 huruf kepada بلdanهل iaitu :
  i) Huruf yang berkaitan dengan laamهل iaitu :
  · ﺙ
  · هل ثوب الكفرSurah mutaffifin

  ii) Huruf yang berkaitan laamبل 5 iaitu :
  · ﺾ
  · بل ضلوا عنهم
  · ﻈ
  · بل ظننتم
  · ﻂ
  · بل طبع
  · ﺰ
  · بل زين للذﻴن كفروا
  · ﺱ
  · بل سولت لكم أنفسكم

  iii) Huruf yang dikongsi diantara laam dan laam 2 iaitu :

  -ﻦ
  · بل نتبع
  · هل ندلكم
  -ﺖ
  Ø بل تأتيهم
  Ø هل تعلم له سميا


Bab laam

BAB LAAM

Ø Wash menebalkan tiap2 laam berfatihah yangdatang samada beryashdid,atau tak,ditengah atau di tengah atau hujung kalimah yang sebelumnya huruf sod,tho,atau zo’ yang berfathah atau sukun.

Ø Wash khilaf laam apabila ada alif diantara laam dan 3 huruf tersebut pada lafaz:طا ل
· Tebal
· Nipis


Ø Wash khilaf pada laam dihujung kalimah apabila waqaf :
· Tebal(rajin)
· Nipis

Ø Sepakat qura’ pada 1F2 jalalah:
· Menipiskan apabila sebelum kasrah.
· Menebalkan laam apabila sebelumnya fattah atau dhommah.

 • BAB HUKUM NUN SAKINAH DAN TANWIN

  1. # Bersepakat qura’ yang 7 mengidhamkan tanwin dan nun sakinah dan tanwin tanpa dengung pada laam dan ra’.
  Ø هدي للمتقيف
  Ø ولكن لا يعلمون
  Ø عفور رحيم
  Ø من رزق ربكم

  2. # Bersepakat qura’ 7 mengidghamkan nun sakinah dan tanwin pada huruf a’,nun,dan wau serta dengung seperti:
  Ø من يعمل
  Ø وجوه يو مئذ
  Ø من نعمة
  Ø يو مئذ نا درة
  Ø من مال الله

  #khilaf oleh Kholaf dan Hamzah mengidghamkan nun sakinah dan tanwin tanpa dengung pada wau dan ya.

  #Syarat idgham nun sakinah:
  Ø Di akhir kalimah
  Ø Huruf idgham di awal kalimah kedua.

  #Wajib izhar apabila berhimpun dalam satu kalimah seperti
  Ø دنيا
  Ø بنيان
  Ø قنوان
  Ø صنوان
  -dinamakan izhar mutlak.

  3.#Diizharkan nun sakinah apabila berhimpun nun sakinah bersama wau @ya’ dalam satu kalimah dua huruf yang sama.

  4.bersepakat qura’ 7 mengizharkan nun sakinah dan tanwin ketika bertemu kedua-duanya daripada huruf halqi yang iaitu:
  Ø Hamzah
  Ø Ha’
  Ø Ha
  Ø Ain
  Ø Kha
  Ø Ghain

  5. Bersepakat qura’ 7 menukarkan nun sakinah dan tanwin kepada mim ketika bertemu ba’ serta menjaga ghunnah dan ikhfa’.
  Ø انبؤني
  Ø من بيت ايديهم

  #Yang sahih pada menyebut iqlab membuka sedikit diantara 2 bibir mulut pada ikhfa’ syafawi dalam mim sakinah bertemu ba’.

  Ø اليهم بهدية

  #Bersepakat qura’ yang 7 mengikfa’kan nun sakinah dan tanwin serta menjaga ghunnah ketika bertemu kedua-duanya daripada baki huruf hijaiyah dan jumlahnya lima belas.

Home | Huffaz Team | Tahfizqiraat407
Copyright © 2007 Qiraat Asy-Syatibiyyah. All rights reserved.